South African Wines

We bring you South Africa's most favourite selection of unique wines. 

 

 VÍNA

Constantia Glen je malebné boutique vinařství, které již čtyři generace produkuje ultra prémiová vína v Jihoafrické republice. Díky skvělé poloze vinic v blízkosti Jižního Atlantiku a v kopci poblíž rezervace Stolové hory, se zde produkují vína výjimečné chuti.

Bílá vína z odrůd Sauvignon Blanc a Semillon, které mají převážně svěží charakter.

Červená vína z odrůd Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot a v nepatrném poměru i Malbec (tzv. Bordeaux odrůdy), jenž vynikají vyšší tříslovinou a plnější chutí.

Toto velkolepě zařízené vinařství a farma na horním toku Constantiabergu je jedním z klenotů údolí Constantia, domova jihoafrického vína s hrdou vinařskou historií sahající až do roku 1685.

Ochutnejte bohatá vína políbená africkým sluncem.

 Constantia Saddle

Svěží suché růžové víno, které vyniká chutí po zralých jahodách a melounu.

Toto růžové víno je vyrobeno ze stejných hroznů jako grandiózní červené víno "PĚT",

směs pěti typických odrůd Bordeaux – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot.

  Constantia Glen Sauvignon Blanc

Intenzivní odrůdový charakter je základním kamenem klasicky vyrobeného Sauvignon blanc. Toto svěží bílé víno kombinuje chutě tropického ovoce s dobře integrovanou mineralitou a vyznačuje se příjemnou rovnováhou s velkoudélkou chuti.

 Constantia Glen TWO - DVA

Je sudové kvašené víno, které je bohatou směsicí Sauvignon Blanc a Sémillon. Toto elegantní víno kombinuje chuť dubu a tropického ovoce s dobře integrovanou mineralitou a vyznačuje se výjimečnou rovnováhou s fantastickým potenciálem zrání.

 Constantia Glen THREE – TŘI

Je klasická směs Constantia ze tří nejuznávanějších odrůd Bordeaux – Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Toto bohaté víno je plné aromatické chuti ovoce s dubovými a vanilkovými tóny.

  Constantia Glen FIVE – PĚT

Populární a mezinárodně oceněné víno. Klasická směs pěti typických odrůd Bordeaux – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot. Chladné přímořské klima a přísná kontrola úrody vytváří dokonale vyzrálé hrozny, které jsou ručně sklízeny, pečlivě tříděny a vinifikovány. Toto víno vyniká opravdu plnou kouřovou chutí s ovocným nádechem.

 

English version 

 WINES

 Constantia Glen is a beautiful boutique winery that has been producing ultra-premium wines in South Africa for four generations. Thanks to the great location of the vineyards near the South Atlantic and on the hill near the Table Mountain Reserve, wines of exceptional taste are produced here.

 White wines are from the Sauvignon Blanc and Semillon varieties, which have a predominantly fresh character.

Red wines include Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot and, to a lesser extent, Malbec (so-called Bordeaux varieties), which excel in higher tannins and fuller flavors.

 This magnificently furnished winery and farm on the upper reaches of Constantiaberg is one of the jewels of the Constantia Valley, home to South African wine with a proud winemaking history dating back to 1685.

 To try these rich wines kissed by the African sun is a must.

 Constantia Saddle

 Fresh dry rose wine with the taste of ripe strawberries and watermelon.

This rosé wine is made from the same grapes as the grandiose red wine "FIVE",

a mixture of five typical Bordeaux varieties - Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec and Petit Verdot

  Constantia Glen Sauvignon Blanc

Intense varietal character is the cornerstone of classically produced Sauvignon blanc. This fresh white wine combines the flavors of tropical fruits with well-integrated minerality and is characterized by a pleasant balance with a long taste.

  Constantia Glen TWO

It is a barrel-fermented wine that is a rich blend of Sauvignon Blanc and Sémillon. This elegant wine combines the taste of oak and tropical fruit with well-integrated minerality and is characterized by an exceptional balance with fantastic maturation potential.

 Constantia Glen THREE

It is a classic blend of Constantia from the three most recognized varieties of Bordeaux - Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc. This rich wine is full of aromatic fruit flavors with oak and vanilla tones.

 Constantia Glen FIVE

Popular and internationally acclaimed wine. A classic blend of five typical Bordeaux varieties - Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec and Petit Verdot. The cool coastal climate and strict crop control create perfectly ripe grapes that are hand-cleaned, carefully sorted and vinified. This wine excels in a truly full body smoky taste with a hint of fruit.

 

 

 

 

Page 1 of 1 - 5 items total

 • CG Sauvignon Blanc Tip 328
  Constantia Glen Sauvignon Blanc
  PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ (2 pcs)

  Constantia Glen Sauvignon Blanc

  Intenzivní odrůdový charakter je základním kamenem klasicky vyrobeného Sauvignon blanc. Toto svěží bílé víno kombinuje chutě tropického ovoce s dobře integrovanou mineralitou a vyznačuje se příjemnou rovnováhou s velkou délkou chuti.

  390 Kč
 • 43 saddle 322
  Constantia Saddle
  PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ (>5 pcs)

  Constantia Saddle

  Svěží suché růžové víno, které vyniká chutí po zralých jahodách a melounu.

  Toto růžové víno je vyrobeno ze stejných hroznů jako grandiózní červené víno "PĚT",

  směs pěti typických odrůd Bordeaux – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot.

  390 Kč
 • CG two 2020 Tip 331
  Constantia Glen TWO
  PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ (>5 pcs)

  Constantia Glen TWO

  Je sudové kvašené víno, které je bohatou směsicí Sauvignon Blanc a Sémillon. Toto elegantní víno kombinuje chuť dubu a tropického ovoce s dobře integrovanou mineralitou a vyznačuje se výjimečnou rovnováhou s fantastickým potenciálem zrání.

  590 Kč
 • Constantia Glen Three Tip 334
  Constantia Glen THREE
  PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ (>5 pcs)

  Constantia Glen THREE

  Je klasická směs Constantia ze tří nejuznávanějších odrůd Bordeaux – Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Toto bohaté víno je plné aromatické chuti ovoce s dubovými a vanilkovými tóny.

  650 Kč
 • CG New wine New Tip 337
  Constantia Glen FIVE
  PŘIPRAVENO K ODESLÁNÍ (5 pcs)

  Constantia Glen FIVE

  Populární a mezinárodně oceněné víno. Klasická směs pěti typických odrůd Bordeaux – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot. Chladné přímořské klima a přísná kontrola úrody vytváří dokonale vyzrálé hrozny, které jsou ručně sklízeny, pečlivě tříděny a vinifikovány. Toto víno vyniká opravdu plnou kouřovou chutí s ovocným nádechem.

  940 Kč

Page 1 of 1 - 5 items total